<strike id="mbwrt"></strike>

  <pre id="mbwrt"><nobr id="mbwrt"></nobr></pre>

   HTML 颜色名

   本页提供了被大多数浏览器支持的颜色名。

   提示:W3C 的 HTML 4.0 标准仅支持 16 种颜色名,它们是:aqua、black、blue、fuchsia、gray、green、lime、maroon、navy、olive、purple、red、silver、teal、white、yellow。

   如果使用其它颜色的话,就应该使用十六进制的颜色值

   颜色名列表

   单击一个颜色名或者 16 进制值,就可以查看与不同文字颜色搭配的背景颜色。

   颜色名 十六进制颜色值 颜色
   AliceBlue  #F0F8FF  
   AntiqueWhite  #FAEBD7  
   Aqua  #00FFFF  
   Aquamarine  #7FFFD4  
   Azure  #F0FFFF  
   Beige  #F5F5DC  
   Bisque  #FFE4C4  
   Black  #000000  
   BlanchedAlmond  #FFEBCD  
   Blue  #0000FF  
   BlueViolet  #8A2BE2  
   Brown  #A52A2A  
   BurlyWood  #DEB887  
   CadetBlue  #5F9EA0  
   Chartreuse  #7FFF00  
   Chocolate  #D2691E  
   Coral  #FF7F50  
   CornflowerBlue  #6495ED  
   Cornsilk  #FFF8DC  
   Crimson  #DC143C  
   Cyan  #00FFFF  
   DarkBlue  #00008B  
   DarkCyan  #008B8B  
   DarkGoldenRod  #B8860B  
   DarkGray  #A9A9A9  
   DarkGreen  #006400  
   DarkKhaki  #BDB76B  
   DarkMagenta  #8B008B  
   DarkOliveGreen  #556B2F  
   Darkorange  #FF8C00  
   DarkOrchid  #9932CC  
   DarkRed  #8B0000  
   DarkSalmon  #E9967A  
   DarkSeaGreen  #8FBC8F  
   DarkSlateBlue  #483D8B  
   DarkSlateGray  #2F4F4F  
   DarkTurquoise  #00CED1  
   DarkViolet  #9400D3  
   DeepPink  #FF1493  
   DeepSkyBlue  #00BFFF  
   DimGray  #696969  
   DodgerBlue  #1E90FF  
   Feldspar  #D19275  
   FireBrick  #B22222  
   FloralWhite  #FFFAF0  
   ForestGreen  #228B22  
   Fuchsia  #FF00FF  
   Gainsboro  #DCDCDC  
   GhostWhite  #F8F8FF  
   Gold  #FFD700  
   GoldenRod  #DAA520  
   Gray  #808080  
   Green  #008000  
   GreenYellow  #ADFF2F  
   HoneyDew  #F0FFF0  
   HotPink  #FF69B4  
   IndianRed   #CD5C5C  
   Indigo   #4B0082  
   Ivory  #FFFFF0  
   Khaki  #F0E68C  
   Lavender  #E6E6FA  
   LavenderBlush  #FFF0F5  
   LawnGreen  #7CFC00  
   LemonChiffon  #FFFACD  
   LightBlue  #ADD8E6  
   LightCoral  #F08080  
   LightCyan  #E0FFFF  
   LightGoldenRodYellow  #FAFAD2  
   LightGrey  #D3D3D3  
   LightGreen  #90EE90  
   LightPink  #FFB6C1  
   LightSalmon  #FFA07A  
   LightSeaGreen  #20B2AA  
   LightSkyBlue  #87CEFA  
   LightSlateBlue  #8470FF  
   LightSlateGray  #778899  
   LightSteelBlue  #B0C4DE  
   LightYellow  #FFFFE0  
   Lime  #00FF00  
   LimeGreen  #32CD32  
   Linen  #FAF0E6  
   Magenta  #FF00FF  
   Maroon  #800000  
   MediumAquaMarine  #66CDAA  
   MediumBlue  #0000CD  
   MediumOrchid  #BA55D3  
   MediumPurple  #9370D8  
   MediumSeaGreen  #3CB371  
   MediumSlateBlue  #7B68EE  
   MediumSpringGreen  #00FA9A  
   MediumTurquoise  #48D1CC  
   MediumVioletRed  #C71585  
   MidnightBlue  #191970  
   MintCream  #F5FFFA  
   MistyRose  #FFE4E1  
   Moccasin  #FFE4B5  
   NavajoWhite  #FFDEAD  
   Navy  #000080  
   OldLace  #FDF5E6  
   Olive  #808000  
   OliveDrab  #6B8E23  
   Orange  #FFA500  
   OrangeRed  #FF4500  
   Orchid  #DA70D6  
   PaleGoldenRod  #EEE8AA  
   PaleGreen  #98FB98  
   PaleTurquoise  #AFEEEE  
   PaleVioletRed  #D87093  
   PapayaWhip  #FFEFD5  
   PeachPuff  #FFDAB9  
   Peru  #CD853F  
   Pink  #FFC0CB  
   Plum  #DDA0DD  
   PowderBlue  #B0E0E6  
   Purple  #800080  
   Red  #FF0000  
   RosyBrown  #BC8F8F  
   RoyalBlue  #4169E1  
   SaddleBrown  #8B4513  
   Salmon  #FA8072  
   SandyBrown  #F4A460  
   SeaGreen  #2E8B57  
   SeaShell  #FFF5EE  
   Sienna  #A0522D  
   Silver  #C0C0C0  
   SkyBlue  #87CEEB  
   SlateBlue  #6A5ACD  
   SlateGray  #708090  
   Snow  #FFFAFA  
   SpringGreen  #00FF7F  
   SteelBlue  #4682B4  
   Tan  #D2B48C  
   Teal  #008080  
   Thistle  #D8BFD8  
   Tomato  #FF6347  
   Turquoise  #40E0D0  
   Violet  #EE82EE  
   VioletRed  #D02090  
   Wheat  #F5DEB3  
   White  #FFFFFF  
   WhiteSmoke  #F5F5F5  
   Yellow  #FFFF00  
   YellowGreen  #9ACD32  
   蓝月亮天下彩免费资枓大全年